AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

AMP 2014 Futsal Mężczyzn - Półfinał D
09 września 2015