AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

squash 2019/2020

 

 

 

01 września 2019

TRENER:

Adam Suchański

 

KONTAKT:

605 216 376

adam.suchanski@us.edu.pl

 

KOSZT:

karta AZS UŚ + karnet

WTOREK 11:30 - 13:00

 

ul. Wiązowa 5, K-ce, Squashok

Na trening należy przyjść z własną rakietą.

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ.

Koszt: 130zł/karnet semestralny

 
 

©2019 AZS UŚ