13 marca 2016

29 marca o godz. 17:00 w Auli Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu AZS Uniwersytetu Śląskiego. Każda sekcja  wybiera 1 delegata, który będzie ją reprezentował na Zebraniu.

Zebranie zostało zwołane w następujących sprawach:

- uzupełnienie składu Zarządu,
- wybór delegatów na Walne Zabranie Sprawozdawczo – Wyborcze Organizacji Środowiskowej AZS Katowice
- wybór delegatów na Zjazd AZS w Warszawie,

- wprowadzenie poprawek do statutu Klubu.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze