30 marca 2016

         29 marca 2016 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS UŚ, w którym wzięło udział 33 delegatów naszych sekcji oraz 13 gości. 

Celem Walnego Zgromadzenia było wybranie delegatów na Walny Zjazd AZS oraz na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OŚ AZS Katowice. 

Delegatami na Zjazd AZS zostali: Renata Fangor, Monika Majcherkiewicz oraz Katarzyna Kocemba.

      Jedną z kwestii poruszanych na zebraniu było uzupełnienie składu osobowego naszego Zarządu. W miejsce Krzysztofa Godka, Szymona Śleziony i Ewy Miedzińskiej zgromadzeni delegaci wybrali Kamila Kuszaja, Janusza Hajduka oraz Mateusza Lichonia.

       Na zebraniu wręczono także srebrne odznaki AZS za długoletnią i pełną zaangażowania działalność na rzecz naszego Klubu. Uhonorowani zostali:

 

Lichoń Mateusz:

 • rok przystapienia do AZS: 2009
 • sekcja: Akrobatyka XMA
 • działalnośc społeczna w AZS: kierownik i trener sekcji akrobatyki oraz sekcji XMA AZS UŚ od 5 lat

 

Ludwig Martyna:

 • rok przystapienia do AZS: 2010
 • sekcja: ergometr wioslarski
 • działalność społeczna w AZS: Członek zarządu AZS UŚ od 2013 roku

 

Graczyk Konrad:

 • rok przystapienia do AZS: 2010
 • sekcja: szachy
 • działalność społeczna w AZS: Kierownik sekcji szachowej AZS UŚ, doktorant Wydz. Prawa i Administracji UŚ

 

Grajner Kamil

 • rok przystapienia do AZS: 2002
 • sekcja: żeglarska
 • działalność społeczna w AZS: kierownik sekcji żeglarskiej

 

Stolarek Katarzyna

 • rok przystapienia do AZS: 2010
 • sekcja: futsal
 • działalność społeczna w AZS: Członek zarządu AZS UŚ od 2011

 

Tarnawska-Grzegorzyca Agata

 • rok przystapienia do AZS: 2004
 • sekcja: aerobik
 • działalność społeczna w AZS: Członek zarządu AZS UŚ od  2004, sekretarz AZS UŚ od 2004 roku, członek Komisji Rewizyjnej KU AZS UŚ od 2009,

 

Czupioł Anna

 • rok przystapienia do AZS: 2004
 • sekcja: Badminton
 • działalność społeczna w AZS: kierownik sekcji badmintona

 

 

Grzesiczak Mariusz:

 • rok przystapienia do AZS: 1994
 • sekcja: tenis stołowy
 • działalność społeczna w AZS: Trener sekcji tenisa stołowego AZS UŚ grającej w II lidze, organizator AMŚ w tenisie stołowym

 

Zmiany w zarządzie AZS UŚ