AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Rafał Obrzud

 

KONTAKT:

  • 796 760 317

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ + składka członkowska za sekcję 100zł/semestr (studenci UŚ), 100zł/miesiąc (reszta świata)
  • PONIEDZIAŁEK 20:00 - 21:30
  • PIĄTEK 17:00 - 18:30

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala 102

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ 2020/2021 oraz karnetu. Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem na rachunek bankowy AZS UŚ. 

 

Koszt:

  • karnet semestralny 100 zł    (studenci UŚ)
  • karnet miesięczny 100zł (reszta świata)

 

 

 

©AZS UŚ 2020

AIKIDO

ZACZYNAMY 12 MARCA!