KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 

1. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

2. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5. Politechnika Krakowska

6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

7. Politechnika Śląska w Gliwicach

8. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9. Politechnika Wrocławska

10. Politechnika Opolska

11. Uniwersytet Wrocławski

12. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

13. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14. Uniwersytet Śląski w Katowicach

15. Politechnika Lubelska

16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

17. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

18. Uniwersytet Opolski

AMP W BADMINTONIE Półfinał B

30.03 - 01.04.2012.