AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

AMP W BADMINTONIE

Półfinał B