KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN:

 

1. Uniwersytet Rzeszowski

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

5. Politechnika Śląska w Gliwicach

6. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

7. Politechnika Poznańska

8. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

11. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

13. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

14. Politechnika Warszawska

15. Uniwersytet Śląski w Katowicach

16. Olsztyńska Szkoła Wyższa

 

KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET:

 

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

2. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

4. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

5. Uniwersytet Łódzki

6. Uniwersytet Szczeciński

7. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

8. Uniwersytet Rzeszowski

9. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

10. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

11. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

12. Politechnika Warszawska

13. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

15. Uniwersytet Śląski w Katowicach

16. Akademia Morska w Gdyni

 

AMP W PIŁCE SIATKOWEJ / FINAł

3-6.05.2012.