POLITECHNIKA GDAŃSKA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

W WARSZAWIE

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

W KRAKOWIE

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MĘŻCZYZN

POLITECHNIKA GDAŃSKA

UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA

W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY

W ŁODZI

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KOBIET

OPEN M

WYNIKI M

OPEN K

WYNIKI K

GRUPY STARTOWE

WYTYCZNE COVID-19

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

REGULAMIN TECHNICZNY

KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 1

AMP W TRÓJBOJU SIŁOWYM

28 - 30.08.2020.