AMP W TRÓJBOJU SIŁOWYM

4-6.06.2021

PLAKAT

WYNIKI M 93

WYNIKI M 59 66 74 83

WYNIKI K 63

WYNIKI K 52 57

KOMUNIKAT KOŃCOWY MĘŻCZYŹNI

KOMINIKAT KOŃCOWY KOBIETY