WYNIKI M

KOMUNIKAT nr 2

REGULAMIN TECHNICZNY

KOMUNIKAT nr 1

AMP W TRÓJBOJU SIŁOWYM

05 - 07.05.2023

GRUPY STARTOWE

PROGRAM MINUTOWY

POMOST 1,2,3

PROGRAM MINUTOWY

POMOST 4

PROGRAM MINUTOWY

POMOST 5

REKORDY

WYNIKI K