KOMUNIKAT KOŃCOWY

AZS CUP w STRZELANIACH z BRONI PNEUMATYCZNEJ

13.11.2022

 

Regulamin zawodów

 1. Cel zawodów

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego.
 • Promocja sportu strzeleckiego
 1. Organizator zawodów
 • Organizatorem zawodów jest Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kierownik zawodów: Weronika Paszek werapaszek@onet.eu
 1. Termin i miejsce zawodów
 • Miejsce: strzelnica AZS UŚ, ul. Bankowa 11, budynek WNS (w przyziemiu)
 • Termin: 13 listopada 2022
 1. Konkurencje
 • Pistolet pneumatyczny (ppn40)
 • Karabin pneumatyczny (kpn40)
 1. Program zawodów

9:00

Rozpoczęcie zawodów

 

9:00

1 zmiana

9:15 oceniane

10:30

2 zmiana

10:45 oceniane

12:00

3 zmiana

12:15 oceniane

13:30

4 zmiana

13:45 oceniane

15:00

5 zmiana

15:15 oceniane

16:30

6 zmiana

16:45 oceniane

18:00

7 zmiana

18:15 oceniane

19:30

Zakończenie zawodów, dekoracja

 

 

 1. Uczestnictwo
 • Osoby posiadające ważną licencję PZSS
 • Członek sekcji strzelectwa sportowego AZS UŚ
 1. Klasyfikacja:  indywidualna OPEN
 2. Nagrody
 • Puchary dla 3 najlepszych zawodników w każdej konkurencji
 1. Zgłoszenia
 • Tylko mailowo na adres:  werapaszek@onet.eu
 • Zgłoszenia przyjmowane do 3 listopada
 • Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Koszt uczestnictwa
 • Startowe: 50 zł
 • 70 zł z użyczeniem broni, znajdującej się na stanie AZS UŚ
 • Wpłaty należy dokonać podczas zgłoszenia na konto AZS UŚ do dnia 8 listopada 2022 r.
 • Nr konta AZS UŚ: Credit Agricole Bank Polska SA

48 1940 1076 3036 7159 0000 0000

 

 1. Broń
 • Możliwość użyczenia broni, znajdującej się na stanie sekcji strzeleckiej AZS UŚ

 

 

 

 

Piątek 01.03.2019 r.

ELIMINACJE SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN

g.08:15-08:45

Oglądanie tras – uruchomienie wyciągu dla zawodników.

g.08:45

Eliminacje slalomu giganta kobiet i mężczyzn - Zachód – trasa po prawej stronie stoku patrząc od dołu.

W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie po tej samej trasie mężczyźni.

Do drugiego przejazdu eliminacyjnego awansuje 25 kobiet i 30 mężczyzn.

g.08:45

Eliminacje slalomu giganta kobiet i mężczyzn strefy Wschód - trasa po lewej stronie stoku patrząc od dołu.

W pierwszej kolejności jadą kobiety, następnie po tej samej trasie mężczyźni.

Do drugiego przejazdu eliminacyjnego awansuje 35 kobiet i 30 mężczyzn.

g.11:00

Półfinał slalomu giganta kobiet – trasa po prawej stronie stoku patrząc od dołu.
Do przejazdu finałowego awansuje 20 kobiet.

Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsi będą brani zawodniczki i zawodnicy ze strefy „ZACHÓD”.

g.11:00

Półfinał slalomu giganta mężczyzn – trasa po lewej stronie stoku patrząc od dołu.

Do przejazdu finałowego awansuje 30 mężczyzn.

Przy tworzeniu list startowych do finału jako pierwsi będą brani zawodniczki i zawodnicy ze strefy „ZACHÓD”.

FINAŁ SLALOMU GIGANTA KOBIET I MĘŻCZYZN

g.12:30

Oglądanie tras.

g.13:00

Finał slalomu giganta kobiet i mężczyzn.

Kobiety – trasa po prawej stronie stoku patrząc z dołu - odwrócona dwudziestka.

Mężczyźni – trasa po lewej stronie stoku patrząc z dołu - odwrócona pierwsza piętnastka.

Zawodniczki i pierwsza piętnastka zawodników startuje w odwróconej kolejności w stosunku do miejsc zajętych w Półfinale.
Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy przejazdów półfinałowego i finałowego.

g.14:00

Dekoracja kwiatowa na stoku

 

Sobota 02.03.2019 r.

ELIMINACJE BANKED SLALOMU KOBIET I MĘŻCZYZN

g.08:30-08:55

Oglądanie trasy.

g.9:00

Start zawodów - kwalifikuje się 70% najlepszych wyników slalomu giganta. Pierwsi startują najlepsi zawodnicy slalomu, na przemian kobiety i mężczyźni.

13:00

Przejazdy finałowe - 30 najlepszych kobiet i 30 najlepszych mężczyzn z pierwszego przejazdu. Kolejność startów w finale wynika z miejsc zajętych w pierwszym przejeździe.

Klasyfikacja ustalana jest na podstawie czasu przejazdu finałowego.

g.15:00

Dekoracja kwiatowa na stoku.

PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD

g.20:00

Uroczyste zakończenie AMP 2018/2019 w snowboardzie odbędzie się w Wiśle w amfiteatrze przy Rynku.

g.22:00

Impreza przy dolnej stacji wyciągu "Skolnity".