AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

INSTRUKTOR:

  • Aleksander Fangor

 

KONTAKT:

  • aleksfangor@gmail.com

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ 
  • CZWARTEK 19:00 - 20:30

 

ZAJĘCIA ONLINE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ 2020/2021.

 

 

 

©AZS UŚ 2020

BRYDŻ SPORTOWY