*CERTYFIKAT UPOWAŻNIA CIĘ DO STARTU W AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH POLSKI

 

1. Wyrób legitymację AZS UŚ w systemie Planeta AZS (instrukcja -> KARTA AZS UŚ). Bez tego udział w Akademickich Mistrzostwach Polski jest niemożliwy.

 

2. Wejdź na  stronę e-madzia.pl. Postępuj zgodnie z instrukcją. Wpisz poprawny numer legitymacji, który został Ci nadany w systemie Planeta AZS.

 

3. Uzupełnij resztę danych na kolejnym ekranie. Sprawdź dwa razy czy podany adres mailowy jest poprawny - to na niego przyjdzie link aktywujący certyfikat!!

 

4. Zapisz certyfikat i sprawdź skrzynkę mailową. Otrzymasz kod aktywacyjny z hasłem do certyfikatu. Po wpisaniu hasła certyfikat zostanie ściągnięty na urządzenie z którego korzystasz. Wydrukuj go i podpisz w ramce po prawej stronie u góry.

 

5. Idź do swojego dziekanatu gdzie pracownik uczelni poświadczy Twój status studenta na certyfikacie - potrzebna jest pieczęć imienna pracownika oraz pieczęć wydziału!

 

6. Tak podpisany przez Ciebie i pracownika uczelni dokument wraz z legitymacją AZS dostarcz do naszego biura lub trenera minimum 7 dni przed AMP.

CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI AKADEMICKIEJ*