AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Aleksander Fangor

 

KONTAKT:

  • 502 172 707

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ
  • PONIEDZIAŁEK 20:00 - 21:30
  • PIĄTEK 19:00 - 20:30

 

ul. Wojciecha 9, Katowice SP54

 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

©AZS UŚ 2020

FUTSAL MĘŻCZYZN