AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Michał Miwa-Młot

 

KONTAKT:

  • 608 050 827
  • sudayev@wp.pl

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ + składka członkowska za sekcję 50zł/miesiąc
  • WTOREK 20:00 - 22:00
  • PIĄTEK 20:00 - 21:30

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala 112

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PODCZAS PANDEMII:

 

- obowiązek zakrywania ust i nosa,

- obowiązkowo każda osoba dezynfekuje ręce przed i po zajęciach, 

- należy utrzymywać dystans i ograniczać kontakt,

- szatnie albo przez cały czas otwarte (unikamy dotykania klamek) albo otwierają je tylko instruktorzy, 

- w przypadku wzajemnego pożyczania shinai, boken lub innego elementu wyposażenia każdorazowo należy dezynfekować ręce lub sprzęt,

- osoba stwierdzająca u siebie jakiekolwiek objawy przeziębienia nie powinna przychodzić na zajęcia, nie zostanie też wpuszczona na salę,

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ 2020/2021 oraz składki na sekcję. Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem na rachunek bankowy AZS UŚ. 

 

Koszt: 50zł/miesiąc

©AZS UŚ 2020

KENDO- sekcja zawieszona