AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Witold Wróblewski

 

KONTAKT:

  • 504 457 385

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ
  • PONIEDZIAŁEK 17:00 - 18:30
  • ŚRODA 18:30 - 20:00

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala dolna 112

Zasady uczestnictwa podczas pandemii: 

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przed i po treningu 

- szatnie otwarte ( unikamy dotykania klamek)   

- osoby z widocznymi objawami infekcji(gorączka, kaszel, katar) nie będą wpuszczane na zajęcia   

- każda osoba wchodzi do szatni w maseczce i po wyjściu ją ponownie zakłada

 

 

Uczestnictwo w treningach uprawnia do zaliczenia wf-u dla studentów  pierwszego roku  Warunkiem zaliczenia przedmiotu są obecności (min.13 zajęć) oraz aktywność na zajęciach.

©AZS UŚ 2020

KOSZYKÓWKA KOBIET