AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Krzysztof Masłowski

 

KONTAKT:

  • 504 255 021

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ
  • PONIEDZIAŁEK 20:30 - 22:00

 

ul. Paderewskiego 46a, Katowice ZSiP 1

 

  • CZWARTEK 18:00 - 19:30

 

ul. Bankowa 12, Katowice

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PODCZAS PANDEMII:

 

1.W zajęciach z koszykówki mogą brać udział tylko osoby, które nie wykazują objawów chorobowych.

2.Uczestnicy to studenci zalogowani na dane zajęcia (dopuszcza się odrabianie za zgodą prowadzącego).

3.Każda osoba dezynfekuje ręce przed i po zajęciach.

4.Szatnie nie będą zamykane na czas zajęć.

5.Do momentu wejścia na halę sportową należy zakrywać nos i usta.

6.Piłkę wykorzystaną podczas zajęć należy zdezynfekować po ich zakończeniu.

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

©AZS UŚ 2020

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN