TRENER:

 • Damian Zwarycz

 

KONTAKT:

 • 602 534 507
 • damianzwarycz@o2.pl

 

KOSZT:

 • karta AZS UŚ

>więcej o opłatach tu klik klik<

 • PONIEDZIAŁEK 20:00 -22:00
 • CZWARTEK 20:00 -22:00

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala dolna

 

 

W naszej sekcji zajęcia prowadzone są w oparciu o style walki Chan-Shaolin-Si Kung-Fu, Dju-Su Kung-Fu, uzupełniane technikami z zakresu Ju-Jitsu, oraz Anti-terror Jitsu. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu zajęcia odbywają się w sposób metodyczny i bezpieczny dla uczestników.

Uczestnicy poznają stopniowo zasady obrony i ataku, od technik podstawowych, aż po techniki bardziej złożone. Treningi prowadzone są w sposób przekrojowy, rozwijane są zarówno techniki w pozycjach stojących, umiejętność radzenia sobie w parterze, jak i techniki z zakresu samoobrony. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie nauki samoobrony, aby podczas nauki sztuk walki uczestnicy rozwijali w sobie umiejętności skutecznego wyjścia z sytuacji zagrożenia, by nie byli jedynie dobrymi sportowcami, ale również potrafili zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Dodatkowymi elementami wkomponowanymi w program zajęć są ćwiczenia ukierunkowane, aby stopniowo podnosić kondycję fizyczną i psychiczną oraz wydolność organizmu, co umożliwia skuteczny progres nie tylko w uprawianiu sztuk walki, ale również w innych dziedzinach aktywności poza sekcyjnej.

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH KUNG-FU PODCZAS PANDEMII:

 

 1. Bezwzględnie należy zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia przed zajęciami (najlepiej przed wejściem na salę) niedyspozycję zdrowotną z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (odległość i maseczka).

 2. Osoba z widocznymi objawami infekcji (katar, kaszel, gorączka) nie zostanie wpuszczona na zajęcia.

 3. Obowiązkowo każda osoba dezynfekuje ręce przed wejściem na salę przed i po zajęciach.

 4. Obowiązkowo każda osoba dezynfekuje ręce przed wejściem i wyjściem z szatni.

 5. Sala podczas zajęć powinna być cały czas otwarta (unikamy dotykania klamek).

 6. Przed i po wietrzeniu sali należy dezynfekować klamki okien i ręce.

 7. Każda osoba biorąca udział w zajęciach powinna zaopatrzyć się we własny preparat dezynfekujący, ręcznik bawełniany lub ręczniki jednorazowe.

 8. Sprzęt używany podczas zajęć powinien być każdorazowo dezynfekowany przed i po użyciu oraz na końcu zajęć.

 9. Wszelkie pytania proszę kierować do osoby odpowiedzialnej za zajęcia.

©AZS UŚ 2021

KUNG FU