03 grudnia 2021

W obecności prawie 50 osób (gości i delegatów sekcji sportowych AZS UŚ), 23.11.2021r, odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego.

 

W pierwszej części po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2017 – 2021 delegaci udzielili absolutorium ustępującym Władzom Klubu.

W kolejnej części zebrania studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego wybrali Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego na kolejną czteroletnią kadencję.

 

Prezesem AZS UŚ został Aleksander Fangor, Dyrektor CWFiS Uniwersytetu Śląskiego,

v-ce Prezesem ds. Sportowych – Wojciech Chmiel, v-ce Prezydent Miasta Mysłowice,

v-ce Prezesem ds. Organizacyjnych – Maciej Kiesler, Radca Prawny, absolwent UŚ,

Zarząd Klubu tworzą:

Hajduk Janusz, Jędraszek Jarosław, Kocemba Katarzyna, Korus Sebastian, Kowalewska Sylwia, Mania Michał, Suchański Adam, Szajt Agata, Witor Marek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Luksa, Radca Prawny, absolwent UŚ.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest Mariusz Grzesiczak, Rzecznik Patentowy UŚ.

 

NOWE WŁADZE AZS UŚ