17 listopada 2021

Od 1 października 2021r. Klub realizuje projekt „Od kanapowca do sportowca” poprzez organizację ogólnodostępnych zajęć sportowo–rekreacyjnych mających na celu przywracanie aktywności fizycznej i wzmacnianie kondycji fizycznej zaburzonej covidowymi ograniczeniami. W ramach projektu zapraszamy na zajęcia jogi, zumby, wspinaczki oraz kendo.

Projekt „Od kanapowca do sportowca” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Od kanapowca do sportowca