AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Michał Mania

 

KONTAKT:

  • 508 438 208

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ + składka członkowska za sekcję 100zł/semestr
  • PIĄTEK 18:30 - 20:00

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala 102

Trening samoobrony oparty na połączeniu różnych szkół i systemów na podbudowie rosyjskich metod treningu sztuk walki (systema). Wiodącym w naszych metodach treningowych jest podejście do techniki walki i budowanie jej poprzez trening pracy ciałem, świadomości jego ruchu, rozwijanie koordynacji tak, by w sytuacjach trudnych dowolnego rodzaju reagować w najbardziej ekonomiczny i skuteczny sposób. Ćwiczymy przekrojowo, koncentrując się zarówno na psychologicznej stronie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a więc na pracy ze stresem, lękiem i reagowaniu, jak i od strony technicznej poprzez uderzenia i kopnięcia, pracę w zwarciu i parterze.

Zapraszamy osoby zdecydowane na trening i rozwój! Dajemy dużo, jednak nie zrobimy niczego za Ciebie, dostaniesz na treningu tyle, ile sam w niego włożysz. Jeśli chcesz z nami trenować/wybrać naszą sekcję na zajęcia wf, najpierw zapoznaj się z naszymi metodami treningowymi na stronie: www.facebook.com/grupa.kontratak.movement.martialartsschool/ (zakładka filmy)

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

 

Koszt: 

  • karnet 100 zł/semestr

©AZS UŚ 2020

SAMOOBRONA