AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Adam Suchański

 

KONTAKT:

  • 605 216 376
  • adam.suchanski@us.edu.pl

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ + składka członkowska za sekcję 130zł/semestr
  • WTOREK 11:30 - 13:00
  • ŚRODA 9:00 - 10:30

 

ul. Wiązowa 5, K-ce, Squashok

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PODCZAS PANDEMII:

 

- obowiązek zakrywania ust i nosa przy wejściu na obiekt i w szatni,

- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

- osoba z widocznymi objawami infekcji (katar, kaszel) nie zostanie wpuszczona na zajęcia,

- zakaz przebywania na obiekcie sportowym osób towarzyszących,

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ.

©AZS UŚ 2020

SQUASH