AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

INSTRUKTOR:

  • Piotr Górski

 

KONTAKT:

  • piotr.belmondo.gorski@gmail.com

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ + składka członkowska za sekcję 120zł/semestr
  • ŚRODA 18:00 - 19:30

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala 118

ZASADY UCZESTNICTWA PODCZAS PANDEMII:   

 

- obowiązkowo każda osoba dezynfekuje ręce przed i po zajęciach,

- szatnie cały czas otwarte (unikamy dotykania klamek),

- podczas zajęć zachowujemy możliwy dystans,

- osoba z widocznymi objawami infekcji: katar, kaszel, podwyższona temperatura, złe samopoczucie nie zostanie wpuszczona na zajęcia.

 

Taniec jazzowy  to styl, który w Polsce staje się coraz bardziej popularny – w teatrach, teledyskach czy klubach muzycznych. Cechami charakterystycznymi dla tańca jazzowego jest izolacja i policentryzm.

Jazz to taniec mający wiele odmian i stylów, które będziemy zmieniać na zajęciach tak, aby różnorodność i możliwości tego tańca Was mile zaskoczyły. Na zajeciach będziemy tańczyć choreografie w stylu popularnych musicali: Chicago, Moulin Rouge, Grease, West Side Story i inne. Oprócz tego trochę techniki i dużo dobrej tanecznej zabawy.

 

Koszt:

  •  Karnet: 120zł/semestr

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ.

 

©AZS UŚ 2020

TANIEC JAZZOWY