AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

TRENER:

  • Mariusz Grzesiczak

 

KONTAKT:

  • mgrzesicz@gmail.com
  • 500 335 056

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ
  • PONIEDZIAŁEK 18:00 - 20:00
  • CZWARTEK 17:00 - 19:00

 

ul. Jagiellońska 28, K-ce

Wydział Nauk Przyrodniczych

ZASADY UCZESTNICTWA PODCZAS PANDEMII:

 

**- obowiązkowo każda osoba dezynfekuje ręce przed i po zajęciach,

**- osoba z widocznymi objawami infekcji (katar, kaszel) nie zostanie wpuszczona na zajęcia,

**- podczas zajęć oraz w szatniach zachowujemy możliwie bezpieczny dystans,

**- witamy się oraz rywalizujemy na treningu bez kontaktu bezpośredniego(nie podajemy sobie dłoni itp.)

**- nie dotykamy bez potrzeby stołów do tenisa stołowego (częstą praktyką było wycieranie dłoni o stół, teraz tego UNIKAMY!)

**- używamy swojego indywidualnego sprzętu sportowego, ręczników, napojów itp.*

 

Zajęcia przeznaczone są dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz dla zawodników reprezentujących AZS UŚ w rozgrywkach 3 ligi tenisa stołowego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na sali, na początku semestru prowadzony będzie nabór selekcyjny do sekcji.

Zajęcia przeznaczone są dla osób prezentujących zaawansowany poziom gry. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które mogą potencjalnie wzmocnić drużynę 3 ligi mężczyznAZS UŚ lub reprezentację UŚ w zawodach międzyuczelnianych.

Sekcja nie jest przeznaczona dla osób początkujących.

©AZS UŚ 2020

TENIS STOŁOWY