SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Polisa Komfort na sezon 2020/2021 (nr COR154481) - suma ubezpieczenia 25.000 zł:

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

 

- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 25.000 zł  
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 250 zł za 1% uszczerbku) do 25.000 zł  
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł za dzień) do 3.000 zł  
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) do 2.500 zł  
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) do 2.500 zł  

- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (20% SU NNW) 5.000 zł

- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

 

 

do pobrania:
Polisa KOMFORT

Tabela uszczerbków

Warunki ubezpieczenia - umowa

Ogólne warunki ubezpieczenia

Instrukcja likwidacji szkody

Formularz zgłoszenia szkody

 

 

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

 

ul. Wołoska 22A,

02-675 Warszawa

tel.: (22) 469 69 69

kontakt@wiener.pl

 

 

 

POLISA STANDARD na sezon 2020/2021 (nr COR154480) - suma ubezpieczenia 6.500 zł:

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

 

- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6.500zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 65 zł za 1% uszczerbku) do 6.500 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) do 650 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) do 650 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (50% SU NNW) 3.250 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia
 
do pobrania:
Polisa STANDARD

Tabela uszczerbków

Warunki ubezpieczenia - umowa

Ogólne warunki ubezpieczenia

Instrukcja likwidacji szkody

Formularz zgłoszenia szkody

 

 

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

 

ul. Wołoska 22A,

02-675 Warszawa

tel.: (22) 469 69 69

kontakt@wiener.pl