21 listopada 2019

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu AZS Uniwersytetu Śląskiego zgromadzeni podjęli uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego nadzień 5 grudnia 2019r. o godzinie 17:30.

Zebranie zwołane jest ze względu na konieczność wyłonienia delegatów na zgromadzenie władz centralnych AZS, które nastąpi w czerwcu 2020r. Ponadto na zebraniu 5 grudnia wybrani zostaną delegaci na Walne Zebranie Wyborcze AZS Katowice.

Każda z naszych sekcji musi wyłonić 1 delegata na zebranie 5 grudnia. 1 osoba może reprezentować tylko 1 sekcję AZS UŚ oraz musi posiadać ważną legitymację AZS UŚ.

 

 

WALNE ZEBRANIE AZS UŚ