08 listopada 2023

Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 12.09.2023, AZS Uniwersytetu Śląskiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze na dzień 23.11.2023. o godzinie 18:00.

Zebranie zwołane jest ze względu na konieczność wyłonienia delegatów na zgromadzenie władz centralnych AZS. Ponadto na zebraniu 23 listopada dokonamy zmian statutowych.

Każda z naszych sekcji musi wyłonić 1 delegata na zebranie 23 listopada. 1 osoba może reprezentować tylko 1 sekcję AZS UŚ oraz musi posiadać ważną legitymację AZS UŚ.

 

Walne zebranie AZS UŚ