21 października 2021

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu AZS Uniwersytetu Śląskiego zgromadzeni podjęli uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego na dzień 23 listopada 2021r. o godzinie 18:00.

Zebranie zwołane jest ze względu na kończącą się kadencję obecnych władz AZS UŚ i konieczność wyłonienia nowych na kolejną kadencję 2021-2025.

Każda z naszych sekcji musi wyłonić 1 delegata, przy czym 1 osoba może reprezentować tylko 1 sekcję AZS UŚ oraz musi posiadać ważną legitymację AZS UŚ.

 

ZEBRANIE AZS