01 listopada 2017

15 listopada 2017 o godz. 17:00 w Auli Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu AZS Uniwersytetu Śląskiego. Każda sekcja  wybiera 1 delegata, który będzie ją reprezentował na Zebraniu.

Zebranie zostało zwołane w następujących sprawach:

-  wybór Prezesa Klubu na kadencję 2017-2021,

- wybór członków Zarządu KU AZS UŚ na kadencję 2-17-2018,

- wybór delegatów na Walne Zabranie Sprawozdawczo – Wyborcze Organizacji Środowiskowej AZS Katowice

- wybór delegatów na Zjazd AZS w Warszawie w 2018r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze